Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-04-30

Pomnik dla prezydenta. Zarząd Miasta z absolutorium

      Na ostatniej sesji radni przyjęli sprawozdanie Zarządu Miasta z realizacji budżetu za rok 2001, jak również udzielili Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu.


    Prezentując sprawozdanie z wykonania budżetu, prezydent Jan Szostak powiedział, że w minionym roku Zarząd Miasta starał się działać tak, aby nie zadłużać budżetu. W dużej mierze zamiar ten udało się zrealizować.


    -W ub. roku gmina przekroczyła dochody, zrealizowane pieniężnie i nie pieniężnie, o 1,2 mln złotych -powiedział prezydent. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98,8 proc.


    Z powodu kłopotów z pozyskaniem gotówki, gmina zrealizowała inwestycje - na łączną kwotę ok. 7,4 mln złotych - przez różnego rodzaju kompensaty. Dotyczyło to głównie Huty Ostrowiec i Obszaru Przemysłowego. W tym samym okresie budżet gminy pozyskał dodatkowe, nie planowane wcześniej dochody na kwotę ok. 6,1 mln złotych. Przeznaczono je na inwestycje, wydatki remontowe i inne zadania.


    Na usuwanie skutków powodzi, jaka nawiedziła gminę w ub. roku, gmina wydała 6,7 mln złotych. Z tej puli pieniędzy ponad 4 mln złotych wydane zostało na zasiłki dla osób poszkodowanych bezpośrednio w powodzi.


    -Mimo trudności udało się nam zrealizować zadania gminy tak w sensie finansowym, jak i merytorycznym -powiedział prezydent.


    W czasie głosowania radni - przy jednym głosie wstrzymującym się - podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu.


    Równie gładko poszło z absolutorium dla Zarządu Miasta. Wszystkie komisje Rady Miejskiej pozytywnie wypowiedziały się w tej sprawie, składając stosowne wnioski. Mimo, że jak zaznaczył jeden z radnych ani dochody, ani wydatki nie zostały w ub. roku zrealizowane kwotowo. Radny Zgadzajski wygłosił nawet kilka bardzo pochlebnych słów pod adresem Zarządu oraz prezydenta. Radny m. in. stwierdził, że jeśli prezydentowi uda się uratować hutę, to będzie mu można postawić za to pomnik. W kuluarach prezydent żartował, żeby nie postawiono mu przypadkiem tego pomnika gdzieś na uboczu.


    Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i taki wniosek został skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu 5 kwietnia, RIO zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.


    Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2001 została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym.


(w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 6948 razy,
ostatnio: 2020-02-22 05:26:24
Skomentuj artykuł:
Powrót