Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-04-09

Rekord z dedykacją. Stopa bezrobocia sięgnęła 26,4 procent!!!

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu ogłosił raport o poziomie i strukturze bezrobocia na terenie naszego powiatu w końcu stycznia br. Wynika z niego, że stopa bezrobocia sięgnęła aż 26,4 procent. To najwyższy wskaźnik w historii naszego miasta. Jeszcze w styczniu 2001 roku stopa bezrobocia sięgała... jedynie 22,3 procent! 14.842 osoby bezrobotne Liczba bezrobotnych w powiecie ostrowieckim wyniosła na koniec stycznia 14.842 i była wyższa o 526 niż w grudniu ub. r. Połowę bezrobotnych, tj. 7.417 osób, stanowią kobiety. 28,3 proc., czyli 4.200 bezrobotnych mieszka na wsi. Zanotowano 3.323 osoby z prawem do zasiłku, 776 absolwentów, 425 niepełnosprawnych i 1.446 zwolnionych z przyczyn, dotyczących zakładu pracy. Choćby w stosunku do stycznia 2001 r. bezrobocie było wyższe o 1.960 osób, czyli o 15,2 proc. Stopa bezrobocia dla powiatu ostrowieckiego w styczniu ukształtowała się na rekordowym poziomie 26,4 procent. Dla porównania dla województwa świętokrzyskiego w grudniu 2001 r. kształtowała się na poziomie 18,3 procent, a w skali kraju na poziomie 17,4 proc.


    Zarejestrowani po raz pierwszy, to przede wszystkim ludzie młodzi Stopa bezrobocia jest wyższa, niż kiedykolwiek i to mimo iż styczniu PUP zarejestrował o 65 osób mniej, niż w grudniu, a z ewidencji wyłączył o 17 osób więcej, niż w analogicznym okresie ub. r. W sumie przybyło 1.110 nowych bezrobotnych. Aż 279 osoby spośród nich rejestrowało się w PUP po raz pierwszy w życiu, a 831 osoby po raz drugi i trzeci. Najwięcej, bo liczbę 336 bezrobotnych (214 to mężczyźni!) stanowią ludzie młodzi, w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat, spośród których 92 posiada status absolwenta. Na szczęście 389 nowo zarejestrowanych osób ma prawo do zasiłku, m. in. po zakończeniu prac interwencyjnych i robót publicznych. Humory może nam także poprawić fakt, że pracę podjęło w styczniu 203 osoby.


    Najtrudniej magistrom, czyli wykształceni muszą wyjechać z Ostrowca? Według statystyk, na koniec stycznia populacja młodych w wieku 18 - 24 lata wynosiła 3.822 osoby. 776 spośród nich, to absolwenci, z których aż 194 legitymuje się dyplomem wyższej uczelni i tytułem magistra. 300 absolwentów ma wykształcenie policealne i średnie zawodowe, 104 ogólnokształcące, a 167 zasadnicze zawodowe.


    Bezrobocie rośnie także na wsi Co prawda w styczniu zarejestrowano tylko 294 osoby zamieszkałe na wsi, a z ewidencji wyłączono 133 osoby, ale i tak w sumie liczba bezrobotnych mieszkańców wsi wyniosła 4.200 osób, prawie 30 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2001 r. nastąpił wzrost tej grupy bezrobotnych o 161 osób, czyli o 4 proc. Ważne jest to, że spośród wszystkich zarejestrowanych na koniec stycznia bezrobotnych mieszkańców wsi tylko 2,1 proc. posiada gospodarstwo rolne. Reszta nie ma jakichkolwiek środków do życia.


    78 osób straciło pracę z przyczyn ekonomicznych W omawianym przez nas okresie zarejestrowało się 59 osób bezrobotnych po zwolnieniu z przyczyn, dotyczących zakładu pracy. W styczniu dwa zakłady z sektora publicznego zwolniły z przyczyn ekonomicznych 26 osób, a dwa kolejne dokonały zgłoszenia takich zwolnień. W grupie tej przeważają mężczyźni, którzy stanowią 59,3 procent. W ewidencji PUP takich bezrobotnych, którzy stracili pracę w wyniku zwolnień w zakładach pracy, jest obecnie 1.446.


    Z zasiłkiem, ale szukają pracy W rejestrach PUP jest również 2.712 osób uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, z czego 1.041 uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych. Ogółem osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń jest 3.753 i w odniesieniu do grudnia ub. r. liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie. Znamienne jest to, że mimo, iż osoby te mogą liczyć na stałe dochody, to i tak nie są one dla nich zadawalające i wciąż poszukują pracy.


    Ofert więcej, ale i tak, jak na lekarstwo W miesiącu do PUP zgłoszonych zostało 55 ofert pracy, o 24 więcej, niż pod koniec roku. Jedna oferta dotyczyła pracy w ramach robót publicznych. 32 oferty skierowano do osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert dotyczyło operatorów, w tym pras i ładowarki, kierowców oraz monterów maszyn, m. in. obróbki drewna.


    Zatrudnienie mogli także znaleźć pracownicy usług osobistych, sprzedawcy i demonstratorzy, a ponadto robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy, robotnicy budowlani i przetwórstwa spożywczego, mechanicy maszyn i urządzeń, zgrzewacze, elektromonterzy. Po kilka ofert skierowano do techników i innego średniego personelu, a także pomocy domowych, sprzątaczek i praczek, gospodarzy budynków, zmywaczy. Po dwie oferty pracy skierowano natomiast do pracowników biurowych i specjalistów ds. biznesu.


    Bezrobocie zmaleje, ale później wzrośnie! Analitycy twierdzą, że w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia może się zmniejszyć i to nie tylko na terenie naszego powiatu. Zbliżają się miesiące letnie. Wielu bezrobotnych znajdzie zatrudnienie przy pracach sezonowych i kontraktowych. W perspektywie roku jednak tendencje na rynku pracy nie będą sprzyjające. Należy się więc spodziewać wzrostu liczby bezrobotnych, w tym absolwentów, którzy najczęściej trafiają do urzędów pracy po wakacjach.


    Z przedstawionych przez PUP danych wynika, że Ostrowiec najbardziej ze wszystkich miast województwa świętokrzyskiego odczuwa obecnie skutki recesji. Mieszkamy również w rejonie typowej biedy, w którym najwyższym dobrem jest praca. W trudnościach, związanych z jej poszukiwaniem, możemy jedynie konkurować z mieszkańcami Starachowic i Skarżyska Kamiennej.


    Jeszcze do niedawna takim rejonem w kraju był Mielec i jego okolice. Po upadku przemysłu lotniczego wysiłki tamtejszej społeczności lokalnej, władz samorządowych i kół biznesmenów spowodowały, że stopa bezrobocia spadła z ponad 20 do niewiele ponad 15 proc. Tę wieść dedykujemy przede wszystkim ostrowieckim decydentom, którzy oprócz oglądania się na rząd i szukania pomocy w ministerstwach powinni na własne podwórko spojrzeć bardziej gospodarskim okiem.


    Dariusz Kisiel
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 9564 razy,
ostatnio: 2020-02-22 12:02:12
Skomentuj artykuł:
Powrót