Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-01-26

Profilaktyka uzależnień. Narkotyki - co warto o nich wiedzieć

      W związku z narastającym problemem korzystania z używek przez młodzież w wieku szkolnym, w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ostrowcu Św. przeprowadzono szereg działań mających na celu nie tylko zdiagnozowanie zagrożenia, ale również przeciwdziałanie temuż. 24 października 2001 r. uczniowie klas pierwszych wypełnili anonimową ankietę przygotowaną przez nauczyciela chemii, panią Bożenę Uss. Zawarte w niej pytania miały na celu zbadanie podatności uczniów na sięganie po środki odurzające, częstotliwości zażywania tychże oraz poznanie możliwości ich zdobycia. Okazało się, że po alkohol i papierosy sięgają głównie ci, którzy obserwują podobne zachowania u swoich rodziców. Narkotyki według ankietowanych, rozprowadzane są przez dealerów na dyskotekach, kawiarenkach internetowych. Wyniki ankiety wskazały na konieczność rozpowszechniania informacji o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających. Toteż miesiąc później uczniowie klasy III c pod opieką pani Uss przygotowali program zatytułowany "Sąd nad papierosem". Akcja widowiska rozgrywała się w sądzie: po orzeczeniu ławy przysięgłych oskarżony (papieros) został dożywotnio skazany na "pakę" (w slangu młodzieżowym: więzienie) - paczkę, opakowanie, którego nigdy nie powinien opuszczać. Celem przedstawienia utrzymanego w tonie żartobliwym było nazwanie substancji chemicznych w dymie papierosowym oraz ukazanie ich wpływu na organizm człowieka. Program "Sąd nad papierosem" został także zaprezentowany rodzicom w trakcie tzw. wywiadówki oraz mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego w Telewizji Kablowej DAMI.


    Włączenie rodziców i opiekunów w realizację programu profilaktycznego wydaje się niezwykle istotne, bowiem to oni obserwują dzieci przez większą część doby - znają więc ich towarzystwo, mogą zauważyć ewentualne zmiany nastroju sugerujące możliwość korzystania ze środków odurzających. Dlatego też w trakcie kolejnego spotkania z rodzicami nauczyciele przekazali im zredagowany przez panią Uss "Miniporadnik dla rodziców: Narkotyk to cichy zabójca". W materiale tym zostały podane informacje, co należy wiedzieć i co należy zrobić, aby chronić dziecko przed narkotykami. Podobne poradniki otrzymali także nauczyciele w Publicznym Gimnazjum Nr 1 podczas Rady Pedagogicznej, po uprzednim wysłuchaniu raportu ankiety i referatu "Narkotyki, co warto o nich wiedzieć". Ten ostatni został umieszczony w bibliotece szkolnej jako pomoc dla uczących.


    Nauczyciele dowiedzieli się z poradnika, co zrobić gdy w szkole pojawi się problem narkotyków.


    Przeprowadzenie tego typu zadań w szkołach wydaje się koniecznością. Zachęcamy więc nauczycieli i wychowawców do podejmowania akcji rozpoznawczych, diagnozujących i profilaktycznych, aby eliminować problem uzależnień w polskim społeczeństwie.


   
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 14704 razy,
ostatnio: 2020-02-22 11:46:05
Skomentuj artykuł:
Powrót