Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-01-18

ZUS: Do 31.01 składamy dekl. IRB !

      Wszyscy płatnicy składek, którzy w okresie od 1 grudnia 2000 r. do 30 listopada 2001 r., lub w niektórych z tych miesięcy, wypłacili: - zasiłki z ubezpieczeń społecznych, - zasiłki i inne świadczenia finansowane z budżetu państwa (podlegające rozliczeniu w ciężarze składek na ubezpieczenia społeczne), - wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy, zobowiązani są do złożenia informacji rocznej o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, sporządzonej na drukach ZUS IRB.


    Informację taką płatnicy powinni przekazać do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek, nie później niż do 31 stycznia 2002 roku. W przypadkach, gdy informację przekazywane będą w formie przesyłki na opakowaniu (kopercie) należy umieścić napis "ZUS IRB".


    Wspomnianą informację płatnik sporządza na podstawie danych wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych złożonych za podany wyżej okres oraz własnej dokumentacji płacowo-kadrowej.


    Jeśli za którykolwiek z miesięcy ze wspomnianego okresu płatnik nie złożył deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych (mimo, że był do tego zobowiązany), przed sporządzeniem informacji IRB zobowiązany jest wypełnić i przekazać je do ZUS.


    Natomiast w przypadkach, gdy płatnik w okresie od 1 grudnia 2000 r. do 30 listopada 2001 przekazał za dany miesiąc deklaracje rozliczeniowe korygujące i raporty miesięczne korygujące, informację IRB sporządza na podstawie danych wykazanych w deklaracjach i raportach oznaczonych za każdego ubezpieczonego najwyższym numerem identyfikatora.


    Jeśli w trakcie sporządzania informacji płatnik stwierdzi nieprawidłowości w dokumentach ubezpieczeniowych, powinien również sporządzić stosowne dokumenty korygujące.


    Podstawa prawna: rozp. ministra pracy i polityki społecznej z 2 lutego 2001 r. (Dz.U. nr 10 poz. 81)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 10003 razy,
ostatnio: 2020-02-22 13:39:02
Skomentuj artykuł:
Powrót