Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-03-12

Modernizacja Kilińskiego

      Modernizacja infrastruktury ulicznej i budowa nowej nawierzchni ulicy Kilińskiego ma kosztować 6 mln złotych. Warunkiem ubiegania się o pieniądze z funduszy unijnych będzie zainwestowanie w to przedsięwzięcie 30 proc. własnych środków, czyli aż 2 mln zł.


    Coraz głośniej mówi się o remoncie ulicy Kilińskiego. Jako przypuszczalny termin rozpoczęcia prac wymienia się rok 2003. Inwestycja ta włączona została do przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja układu komunikacyjnego dolnej części miasta". Z kolei inwestycje drogowe są częścią programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Ostrowiec ma nadzieję otrzymać na ten cel pieniądze z funduszu PHARE. Decyzji jeszcze nie ma, ale po wysokiej ocenie programu na szczeblu rządowym zarówno przedstawiciele gminy, jak i powiatu liczą na to, że nasze wnioski zostaną zaakceptowane przez komisję w Brukseli. Samorządy muszą jednak znaleźć środki na przygotowanie dokumentacji technicznej. Przy tego typu wspólnych inwestycjach wkład finansowy gospodarzy powinien stanowić 30 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.


    Starosta Waldemar Paluch ocenia, że modernizacja układu drogowego ulicy Kilińskiego będzie najważniejszą inwestycją najbliższego roku.


    Dlatego uczulił służby geodezyjne do uregulowania w pierwszym rzędzie spraw własnościowych gruntów. Pani syndyk OZMO sygnalizowała wcześniej m. in. nieuregulowany stan prawny części gruntów leżących w pasie drogowym. Od stopnia przygotowania inwestycji zależeć będzie decyzja komisji.


    -Zleciliśmy już opracowanie projektów technicznych modernizacji ulicy Kilińskiego. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że pozytywna decyzja komisji zależeć będzie od stopnia przygotowania inwestycji -mówi naczelnik Jerzy Wrona.


    Gra idzie o duże środki i przyszłość dolnej części miasta. Wybudowanie infrastruktury (m. in. kanalizacji sanitarnej) i efektywnego układu komunikacyjnego, być może stanie się impulsem do ożywienia gospodarczego.

Fot. Gazeta Ostrowiecka

    (fk)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8681 razy,
ostatnio: 2020-02-17 07:35:09
Skomentuj artykuł:
Powrót