Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-03-12

Zapraszamy inwestorów

      W ubiegłym tygodniu Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych wizytowała województwo świętokrzyskie. Interesowała się m.in. funkcjonowaniem specjalnej strefy ekonomicznej. Dyrektorzy PAIZ odwiedzili również Ostrowiec. W ich opinii, nasze miasto jest jednym z najbardziej prężnych ośrodków w kraju pod względem promocji gospodarczej i zachęt dla inwestorów zagranicznych.


    Ostrowiec ma dla inwestorów przygotowane tereny pod inwestycje, dysponuje odpowiednimi planami zagospodarowania przestrzennego i prowadzi przejrzystą politykę ulg dla inwestorów. Dodatkowo ma również dostęp do funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. Wysoko został oceniony projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Jedyną przeszkodą jest jeszcze tylko brak aktów własności gminy na części terenów przemysłowych.


    Prezydent twierdzi, że zrobi wszystko, by pozyskać dla Ostrowca każdy kapitał zewnętrzny i umożliwić mu inwestowanie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Nasze miasto ma najniższe w skali województwa podatki lokalne. J.Szostak twierdzi jednak, że barierą dla inwestorów nie tylko w Ostrowcu jest wysoki koszt tworzenia nowych miejsc pracy i zbyt wysoka stopa kredytowa. Szansą na przezwyciężenie kryzysu w tej materii mógłby być np. fundusz poręczeń dla inwestorów, który utworzyłby Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.


(dak)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8849 razy,
ostatnio: 2020-01-22 16:22:47
Skomentuj artykuł:
Powrót