Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-01-26

Absolwenci Chreptowicza piszą "Księgę Wspomnień"

      Zgodnie z uchwałą VI Zjazdu Absolwentów Szkoły przyjętą w czerwcu 1998 roku stanowiącą, że kolejny - VII Zjazd odbędzie się w 2003 roku, Zarząd Towarzystwa rozpoczął przygotowania do tej uroczystości i oprócz wielu różnorodnych zadań, podjął się ambitnego przedsięwzięcia, mianowicie opracowania i wydania Księgi Wspomnień Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza (tytuł to na razie wstępna propozycja).

    Prezes Towarzystwa Absolwentów, Ewa Stencel zdecydowała się kierować pracami zespołu redakcyjnego z nadzieją, że dzięki zaangażowaniu swoich Koleżanek i Kolegów powstanie publikacja, której celem będzie "ocalenie od zapomnienia" 90- letniej historii Szkoły. Jedną z części składowych Księgi stanowić będą wspomnienia byłych uczniów, nauczycieli, dyrektorów i pracowników.

    Zespół redakcyjny zwraca się zatem do Koleżanek i Kolegów o spisanie swoich wspomnień związanych z okresem nauki lub pracy w "Chreptusie“. Może to być forma refleksyjna lub anegdotyczna, która sprawi że Księga nabierze żywego i autentycznego charakteru, a dla Absolwentów i Wychowanków stanowić będzie źródło cennych informacji o uczniach, nauczycielach, pracownikach, atmosferze wychowawczej, uroczystościach szkolnych i wielu innych ciekawych wydarzeniach w dziejach Szkoły. Wypowiedź może być spisana odręcznie lub w formie elektronicznej - dyskietka (plik typu "doc").

    Bardzo proszę o kontakt pod nr tel.(0/41) 26 25 229 i nadsyłanie korespondencji pod adresem: Ewa Stencel, os. Pułanki 2/7, 27 - 400 Ostrowiec Św.

    Zespół redakcyjny "Księgi" zwraca się także do Czytelników "Gazety Ostrowieckiej" o pomoc w uzyskaniu informacji o absolwentach Chreptowicza z roczników początkowych w historii Szkoły, począwszy od rocznika pierwszej matury, roku 1920. Listę nazwisk będziemy drukować sukcesywnie i jeśli Państwo zechcecie wzbogacić naszą wiedzę o Ich losach, będziemy wdzięczni, bowiem materiały archiwalne nie są kompletne i wyczerpujące.


    Każda pamiątka, zdjęcie, świadectwo szkolne czy jakakolwiek informacja znajdzie się w materiale faktograficznym publikacji.


    Kontakt możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem lub poprzez redakcję "Gazety Ostrowieckiej" [ oraz przez redakcję Portalu Miejskiego. Listy przesłane na adres redakcja@ostrowiec-sw.pl z dopiskiem "Chreptus" trafią do zespołu redakcyjnego księgi ].

/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 16087 razy,
ostatnio: 2020-02-17 18:47:31
Skomentuj artykuł:
Powrót