Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-02-10

Były burmistrz przed wyrokiem

      W sądzie zapadł wyrok przeciwko byłemu burmistrzowi, który swoim zachowaniem naraził gminę na szkodę w kwocie ponad 11 tys. złotych. Wyrok nie jest prawomocny, obecnie jest sporządzane jego uzasadnienie.


    Wyrokiem z 17 stycznia br. sąd uznał burmistrza za winnego popełnienia dwóch czynów przestępczych.


    Pierwszy polegał m. in. na tym, że oskarżony przekraczając swoje uprawnienia, wydał sekretarzowi gminy polecenia co do sposobów naliczania kwoty jego wynagrodzenia na arkuszach kalkulacyjnych poziomu wynagrodzeń pracowników, a następnie tak sporządzone arkusze kalkulacyjne zatwierdzał poświadczając nieprawdę. Arkusze te stanowiły następnie podstawę do wypłaty należnego burmistrzowi wynagrodzenia. Zdaniem sądu, w ten sposób oskarżony przywłaszczył sobie kwotę nie mniejszą niż 6. 851 złotych.


    Drugi czyn polegał m. in. na wydaniu polecenia sekretarzowi gminy polecenia zniszczenia arkusza kalkulacyjnego poziomu wynagrodzeń oraz polecił sporządzenie nowego arkusza z uwzględnieniem wyższego wynagrodzenia burmistrza. Zdaniem sądu, w ten sposób oskarżony przywłaszczył sobie kwotę nie mniejszą niż 4. 474 złote.


    Za oba czyny sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną: półtora roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat i grzywnę w kwocie 3 tys. złotych. Sąd zasądził również obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz gminy kwoty 11. 326 złotych. Poza tym sąd orzekł wobec byłego burmistrza środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych administracji publicznej na okres 2 lat.


    Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżony może wnieść apelację.


(fk, w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 13604 razy,
ostatnio: 2020-02-23 14:50:36
Skomentuj artykuł:
Powrót