Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-01-26

Sesja w ZSB - szkoła wolna od narkotyków

      Narkomania to problem, który przez wiele lat był w Polsce wstydliwie omijany, uznawany oficjalnie za zjawisko marginalne, występujące tylko w rodzinach patologicznych. Kiedy wreszcie zdecydowano się ujawnić prawdę, okazała się ona przerażająca: setki tysięcy uzależnionych, gwałtowny wzrost liczby młodocianych narkomanów, łatwość, z jaką można zdobyć narkotyki. Za tymi zjawiskami idą następne: AIDS, wzrost przestępczości, fortuny gromadzone przez gangi żerujące na ludzkim nieszczęściu.


    Co robić, kiedy w szkole pojawi się problem narkotyków? Zaskoczenie, poczucie zagrożenia, bezradność, strach - to bardzo naturalne reakcje nauczycieli i dyrektora szkoły.


    Co robić, aby podjąć przemyślane i skuteczne działania? W Zespole Szkół Budowlanych od września ubiegłego roku podejmowane są systematyczne kroki, których celem jest propagowanie wiedzy o zagrożeniach i szukanie sposobów zapobiegania rozwojowi tego zjawiska. Wiedzę na ten temat zdobywali nauczyciele podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Następnie przekazywali ją uczniom na godzinach wychowawczych i apelach oraz rodzicom podczas wywiadówek.


    Kolejnym krokiem w realizacji programu "Szkoła wolna od narkotyków" było zorganizowanie sesji w dniu 18 stycznia br. Pomysłodawcą sesji była mgr Urszula Jaworska, a jej inicjatywę podjęła dyrektor mgr inż. Elżbieta Matusiewicz oraz pozostali nauczyciele ZSB. Sesję poprzedziło ogłoszenie w listopadzie ub. roku konkursu na najlepszy plakat i hasło antynarkotykowe.


    Prowadzący sesję nauczyciele zaprosili do jej udziału przedstawicieli następujących placówek: Prokuraturę Rejonową, którą reprezentował mgr Dariusz Dryjas, Komendę Powiatową Policji- komisarz Jarosław Karbowniczek, Polską Akcję Humanitarną Stowarzyszenie "Ego "- wolontariusz Piotr Pluta. Ponadto chęć do współpracy wyraziła pani pedagog - mgr Małgorzata Stolarczyk. Sesję rozpoczęły spotkania młodzieży z prokuratorem i policjantem, którzy wygłosili prelekcje, ukazali problem narkomanii w kontekście prawa, naświetlili zagadnienie w odniesieniu do naszego miasta. W dalszej części programu odbywały się zajęcia warsztatowe na temat: "Jak świadomie podejmować decyzje?" Prowadzili je zaproszeni goście oraz nauczyciele ZSB: mgr Marta Greszczyńska, mgr Urszula Jaworska, mgr inż. Małgorzata Podeszwa, mgr inż. Hanna Sachno.


    Celem zajęć było kształtowanie postaw asertywnych, czyli jak wyrażać własne opinie i skutecznie odmawiać.


    Warsztaty prowadzono z wykorzystywaniem metod aktywizujących, które miały podnieść poczucie własnej wartości człowieka, co jest warunkiem skutecznego przeciwstawiania się presji otoczenia (np. dealerom narkotykowym).


    W programie wykorzystano także filmy edukacyjne pt.: "Opiekun - o dawaniu i braniu", "Twój wybór", "Epitafium dla narkomana".


    Sesja zakończyła się podsumowaniem, rozstrzygnięto też konkurs na najlepszy plakat i hasło antynarkotykowe. Zwyciężył uczeń kl. II TB- Maciej Myszka, a wyróżnienia otrzymali uczniowie: Maciej Wardęga, Marcin Nowak, Przemysław Sławek oraz klasa III m.


    Uczniowie ZSB z entuzjazmem brali udział w akcji, uważając, że taka forma wychowania jest bardzo atrakcyjna i przynosi wiele korzyści. Swoje opinie wyrazili w ankietach- mapkach asertywności, które wypełnili na zakończenie imprezy.


    W planach dydaktycznych szkoły znajdują się dalsze działania na rzecz skutecznego przeciwdziałania narkomanii, bardzo poważnemu problemowi społecznemu współczesnych czasów.


   
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 15301 razy,
ostatnio: 2020-01-26 08:42:34
Skomentuj artykuł:
Powrót